Leveringsvoorwaarden Grafische Industrie

Leveringsvoorwaarden

De Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie kunt u hieronder in pdf vorm downloaden. Gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.