Leveringsvoorwaarden Grafische Industrie

Leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabrance

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche, gedeponeerd onder nummer 1/2022 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

×

Contactformulier

Waarmee kunnen wij u helpen?

Contact