3 december 2022

Bianchi Herstelrecht Courant

Opmars herstelrecht en herstelkunst vanuit Harlingen

Vrijdag 2 december verscheen de derde Bianchi Herstelrecht Courant die, in opdracht van de Leeuwarder Bianchi Herstelrecht Stichting, is gedrukt en uitgegeven in Harlingen. De gratis jaarkrant (5000 exemplaren) komt voort uit een belofte die de Harlinger criminoloog-misdaadjournalist Simon Vuyk in december 2015 deed aan zijn leermeester Herman Thomas Bianchi, de oud-hoogleraar criminologie die als een van de grondleggers van het herstelrecht in Nederland wordt beschouwd. Vuyk beloofde Bianchi op diens sterfbed in Leeuwarden er alles aan te zullen doen om meer bekendheid te geven aan deze alternatieve manier van conflictoplossing. In het herstelrecht gaan slachtoffers en daders van ernstige misdrijven onder leiding van mediators en bemiddelaars met elkaar in gesprek wat tot meer begrip en rust leidt, soms zelfs tot volledige vergeving, en vooral is bedoeld om de betrokkenen de gelegenheid te geven om de ellende van het misdrijf achter zich te laten en verder te kunnen met hun levens. De negatieve gevolgen van de misdaad worden als het ware positief hersteld. Ook de samenleving profiteert hiervan omdat bijvoorbeeld de kans op herhaling bij daders aantoonbaar afneemt na een menselijke confrontatie met zijn (of haar) slachtoffer. Maar het herstelrecht is nog altijd relatief onbekend en daarom onbemind in ons land. De Bianchi Herstelrecht Courant is een van de projecten van Simon Vuyk om hier verandering in te brengen. Op de voorpagina van de nieuwe editie staat hij ook stil bij het overlijden van Peter R de Vries, met wie hij 30 jaar samenwerkte, met wie hij een bijzondere vriendschap opbouwde én die het herstelrecht óók een warm hart toedroeg.

Bijschrift bij foto: Simon en Mirjam Vuyk samen met Jurgen Drost en Romke Brouwer van Flevodruk Harlingen bij oplevering van de derde Bianchi Herstelrecht Courant.

Deze "courant" is gedrukt in vellen offset, op een Komori drukpers. Het gebruikte materiaal is 60 grams HVO. De vellen zijn schoongesneden, in elkaar gestoken en een kwartslag nagevouwen tot A4.

 

Kennismaking met onze drukkerij in Friesland

Een goede samenwerking begint met een goed gesprek. Daarom komen we graag bij u langs voor een kennismaking. U bent natuurlijk ook van harte welkom in onze drukkerij in Harlingen, gelegen in het hart van Friesland. Hier laten wij u met alle liefde een rondleiding langs onze moderne drukpersen verzorgen. Zo kunt u direct kennismaken met onze vakmensen die uw drukwerk met de grootste zorg en aandacht afhandelen.

Bent u op zoek naar een betrouwbare drukkerij in Friesland? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon of e-mail voor een afspraak. Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten in onze drukkerij.

Lid van

Contact

Flevodruk Harlingen bv
Kanaalweg 72
8861 KG HARLINGEN
Friesland

T 0517-430043
E info@fh.nl